INTERFILMLAB

INTERFILMLAB
edukacja na rzecz zwiększenia konkurencyjności i możliwości eksportowych polskiego przemysłu filmowego

Nowością tegorocznego festiwalu będzie projekt INTERFILMLAB: kolejna odsłona programu szkoleń, warsztatów i paneli dyskusyjnych dotyczących zwiększenia konkurencyjności i możliwości eksportowych polskiego przemysłu filmowego. Celem programu INTERFILMLAB będzie edukacja młodych twórców i osób działających w branży filmowej w zakresie międzynarodowej sprzedaży, dystrybucji, obiegu festiwalowego, reguł współpracy z agentami sprzedaży, zasad korzystania z europejskich platform dystrybucyjnych oraz skutecznego samokształcenia i budowania własnej, autorskiej rozpoznawalności na międzynarodowym rynku filmowym. Kolejna odsłona działań w ramach programu INTERFILMLAB realizowanych podczas WAMA Film Festival w Olsztynie dotyczyła będzie przede wszystkim instytucji festiwalu filmowego jako dogodnej platformy promocji poszczególnych gałęzi przemysłu filmowego.

Międzynarodowe festiwale filmowe są miejscami spotkań i estetycznych konfrontacji produkcji z poszczególnych krajów. W gronie wybitnych krytyków filmowych młodego pokolenia, a zarazem bywalców światowych festiwali, będziemy rozmawiali o aktualnym miejscu kina polskiego na światowej festiwalowej giełdzie oraz o potencjale jego dalszego rozwoju.

www.interfilmlab.pl


11 października 2017  | 13:30 – 15:00
PLANETA 11 – Miejska Biblioteka Publiczna

wykład Fundacji LEGALNA KULTURA
„Prawo autorskie a rynek audiowizualny w państwach Unii Europejskiej”

prowadzenie: mec. Marcin Kotowski


11 października 2017 | 15:30 – 17:00
PLANETA 11 – Miejska Biblioteka Publiczna

„Międzynarodowa dystrybucja filmowa”
prowadzenie: Piotr Czerkawski


12 października 2017 | 11:30 – 13:00
Centrum Kultury Filmowej AWANGARDA 2

„Realizacja filmowych kampanii marketingowych”
prowadzenie: dr Anna Wróblewska


13 października 2017 | 11:30 – 13:00
Centrum Kultury Filmowej AWANGARDA 2

„Filmowy obieg festiwalowy”
prowadzenie: Jakub Majmurek


14 października 2017 | 16.30 – 18:00
Centrum Kultury Filmowej AWANGARDA 2

PANEL DYSKUSYJNY – podsumowanie cyklu szkoleniowego

prowadzenie: dr hab. Marcin Adamczak

goście: dr Anna Wróblewska, Piotr Czerkawski, Grzegorz Fortuna, Jakub Majmurek

 

Projekt zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.