INTERFILMLAB 3.0

INTERFILMLAB 3.0

Trzecia odsłona ogólnopolskiego projektu wspierającego rozwój polskiej kinematografii przybierze formę laboratorium innowacji w dziedzinie dystrybucji filmowej na rynkach europejskich. Osią tematyczną szkoleń i warsztatów będzie dystrybucja utworów audiowizualnych w sieci Internet oraz analiza szans i możliwości polskiego kina w kontekście intensywnego rozwoju tej formy rozpowszechniania produkcji filmowej. Zaplanowany w ramach INTERFILMLAB 3.0 program szkoleń i warsztatów dostarczy młodym polskim filmowcom (przede wszystkim producentom, dystrybutorom i reżyserom) specjalistyczną wiedzę na temat funkcjonowania międzynarodowego rynku VoD oraz możliwości wzmocnienia potencjału eksportowego polskiego kina w ramach tego kanału dystrybucji.
Warsztaty realizowane w dniach 9-13 października 2019 r. poprowadzą doświadczeni specjaliści w zakresie rynku filmowego. W ramach projektu zostaną także przygotowane następujący wykłady otwarte:

| Prawo autorskie a międzynarodowa współpraca w zakresie dystrybucji utworów audiowizualnych na rynku VOD.
warsztat Fundacji LEGALNA KULTURA
Centrum Polsko-Francuskie w Olsztynie
9 października 2019 r., godzina 13:30

| Powiązania rynku VOD z tradycyjną dystrybucją kinową i strategie budowania zysków z internetowych platform dystrybucyjnych
prowadzenie: IZABELA KISZKA-HOFLIK
Salon Wystawowy Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Olsztynie
11 października 2019 r., godzina 12:00

| Pozycjonowanie filmu na rynku VOD oraz możliwości zapewnienia danemu tytułowi właściwej ekspozycji w kanałach internetowych
prowadzenie: KRZYSZTOF MICHAŁOWSKI
Salon Wystawowy Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Olsztynie
11 października 2019 r., godzina 14:00

| Międzynarodowy wymiar rynku VOD i możliwości dotarcia do platform zagranicznych bądź platform o zasięgu globalnym
prowadzenie: KAMIL PRZEŁĘCKI
Salon Wystawowy Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Olsztynie
12 października 2019 r., godzina 13:00

| Przygotowanie tzw. paczki promocyjnej filmu oraz skuteczne profesjonalne praktyki umożliwiające funkcjonowanie w środowisku dystrybucji internetowej
prowadzenie: dr hab. MARCIN ADAMCZAK
Salon Wystawowy Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Olsztynie
12 października 2019 r., godzina 16:00

Uczestnicy:
Wiek: 18-30 lat
Doświadczenie: program skierowany do osób zajmujących się produkcją, dystrybucją i promocją filmów.

INTERFILMLAB 3.0 – wsparcie potencjału eksportowego polskiej kinematografii w nowych kanałach dystrybucji dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Międzynarodowe działania edukacyjne wspiera Program Unii Europejskiej ERASMUS+.

Organizator:
Instytut KOSMOPOLIS Fundacja Nauki, Kultury i Edukacji