Przejdź do treści

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  Uwaga! Termin zgłoszeń na Warsztaty mija 2 września 2024 r.

  DANE OSOBY WYPEŁNIAJĄCEJ FORMULARZ

  Imię i nazwisko osoby wypełniającej Formularz:
  W przypadku osób niepełnoletnich Formularz wypełniają prawni opiekunowie!

  Adres e-mail osoby wypełniającej Formularz:
  Na ten adres zostanie wysłany wygenerowany automatycznie plik PDF Formularza Zgłoszeniowego!

  Telefon osoby wypełniającej Formularz:

  DANE UCZESTNIKA

  Imię:

  Nazwisko:

  Płeć:

  Zaimki:

  jeśli wybrano "inne", proszę podać, jakie:

  Adres e-mail:

  Telefon:

  Data urodzenia: (DD.MM.YYYY)

  Miasto zamieszkania:

  Poziom znajomości języka angielskiego:

  Proszę o rezerwację bezpłatnych noclegów w dniach 15-22 września 2024 r.:

  DOŚWIADCZENIE FILMOWE

  Preferowany kierunek zainteresowań:

  Czy materiały audiowizualne współrealizowane przez Ciebie miały pokazy publiczne?

  Jaki charakter miały współrealizowane przez Ciebie projekty audiowizualne?

  Jakiej długości przeważnie były projekty współrealizowane przez Ciebie?

  Jaka jest ogólna ilość projektów filmowych współrealizowanych przez Ciebie?

  Jaki jest ogólny czas Twojej aktywności związanej z filmem?

  Kilka słów o sobie:
  limit znaków: 0/500

  Dieta:

  Dodatkowe informacje:
  (alergie, dieta, specjalne potrzeby)
  limit znaków: 0/300

  Pomysł na scenariusz krótkiej filmowej reklamy o tematyce społecznej, zgodnej z niżej wymienionymi celami Warsztatów:
  a) prezentacja wiedzy na temat współczesnej Polski i Ukrainy poprzez ukazanie podobieństw i odmienności kulturowych;
  b) stworzenie młodzieży z Polski i Ukrainy możliwości do nawiązania wzajemnych kontaktów oraz poznania kultur swoich krajów;
  c) promocja unikalnego dziedzictwa kulturowego Europy Środkowej i Wschodniej;
  d) zapoznanie młodzieży z kulturą i historią lokalną województwa warmińsko-mazurskiego, jako regionu znajdującego się na styku wielu narodowości;
  e) zwiększenie roli kultury w procesie edukacji i przygotowania młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym oraz świadomego odbioru produktów kultury;
  f) upowszechnianie nowoczesnych metod edukacji kulturalnej;
  g) wspieranie rozwoju twórczości filmowej;
  h) upowszechnianie zagadnień związanych z szeroko rozumianą wielokulturowością.
  limit znaków: 0/800


  Regulamin Polsko-Ukraińskich Warsztatów Filmowych im. Krystiana Dulewicza

  Zaproszenia i informacje przesyłane droga mailową:
  (opcjonalnie)