Przejdź do treści

Ekologiczny nieład czy (europejski) Zielony Ład. Znamy laureatkę konkursu plastycznego na WAMA FILM FESTIVAL

  Podczas ceremonii zamknięcia 7. edycji WAMA Film Festival w Olsztynie ogłoszono laureatkę otwartego konkursu plastycznego dla młodzieży, którego tematem była idea Europejskiego Zielonego Ładu. Zwyciężczynią konkursu została Magdalena Kopytek, która przedstawiła obraz wykonany techniką malarską na płycie gipsowej, przy użyciu dodatkowego węgla kamiennego. Praca w sposób krytyczny przedstawia wpływ zanieczyszczeń człowieka na środowisko naturalne. Współorganizatorem i inicjatorem wydarzenia była Komisja Europejska.

  W ramach konkursu zgłoszono 34 prac z całej Polski. Twórcy mieli za zadanie, wykorzystując dowolną technikę malarską lub graficzną, przedstawić w najciekawszy sposób ideę dążenia do neutralności klimatycznej współczesnej Europy. W konkursie mogły uczestniczyć osoby w wieku 15-21 lat.

  Wysoki poziom prac, duża wyobraźnia i zrozumienie dla idei Europejskiego Zielonego Ładu. To świetnie widać w pracach uczestników. Młodzież pokazuje głównie opłakane skutki braku działań naprawczych ze strony człowieka i braku szacunku dla zasobów ziemi. Na szczęście są też prace gdzie widać harmonię między naturą, a działaniami człowieka. Idea zielonego ładu powinna być zaszczepiona młodym ludziom by chcieli ją świadomie realizować jako dorośli – mówi Aleksander Kuberski – dyrektor Państwowego Liceum Plastycznego im. Erica Mendelsohna w Olsztynie, współorganizator konkursu.

  Wolontariusze 7. edycji Wama Film Festival. 10.10.2020 Olsztyn . Fot. Przemysław Skrzydło

  O wyborze laureata Nagrody Głównej zdecydowało Jury w składzie: Marcin Kot Bastkowski (dyrektor WAMA Film Festival, przewodniczący jury), Aleksander Kuberski (dyrektor Państwowego Liceum Plastycznego im. Erica Mendelsohna w Olsztynie), Bartosz Świątecki (malarz, pedagog) oraz Bartłomiej Balcerzyk (przedstawiciel Komisji Europejskiej). Laureatka otrzymała dodatkowo nagrodę finansową w wysokości 2.000 złotych.

  Europejski Zielony Ład to jedno z najbardziej ambitnych wyzwań stojących przed zjednoczoną Europą. Plan Komisji Europejskiej zakłada powstrzymanie zmiany klimatu i degradacji środowiska oraz bardziej efektywne wykorzystanie zasobów dzięki przejściu na czystą gospodarkę o obiegu zamkniętym.

  Organizatorami konkursu byli: Instytut KOSMOPOLIS Fundacja Nauki, Kultury i Edukacji, Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce oraz Państwowe Liceum Plastyczne im. Erica Mendelsohna w Olsztynie.

  Tegoroczny festiwal odbył się w dniach 6-10 października w Olsztynie.

  *****

  Organizatorem WAMA Film Festival jest Instytut KOSMOPOLIS Fundacja Nauki, Kultury
  i Edukacji w Olsztynie
  . Producentem festiwalu jest Stowarzyszenie FILMFORUM.

  Głównym mecenasem wydarzenia jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
  a głównym współorganizatorem: Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.

  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

  Festiwal współfinansują: Komisja Europejska oraz Polski Instytut Sztuki Filmowej.

  Partnerami organizacyjnymi festiwalu są: MULTIKINO S.A., Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie, Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie, Centrum Polsko-Francuskie w Olsztynie, Państwowe Liceum Plastyczne im. Erica Mendelsohna w Olsztynie oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie.

  Partnerem logistycznym festiwalu jest Grupa JD Kulej Autoryzowany Dealer Marek Ford i KIA w Olsztynie, a partnerem technologicznym BEIKS BiK Machulski.

  Towarzyszące Festiwalowi działania edukacyjne wspierają: Program Unii Europejskiej ERASMUS+, Narodowe Centrum Kultury, Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży oraz Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży.

  Program wydarzeń branżowych w ramach cyklu „INTERFILMLAB 4.0” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.