Przejdź do treści

Ekologiczny nieład czy (europejski) zielony ład. Zgłoś się do konkursu plastycznego na WAMA Film Festival

  Do 2 października br. można nadsyłać prace w otwartym konkursie plastycznym dla młodzieży, którego tematem jest idea Europejskiego Zielonego Ładu. Wykorzystując dowolną technikę malarską lub graficzną, uczestnicy mają za zadanie przedstawić w najciekawszy sposób ideę dążenia do neutralności klimatycznej współczesnej Europy. Współorganizatorem i inicjatorem konkursu w trakcie 7. edycji WAMA Film Festival jest Komisja Europejska.

  Europejski Zielony Ład to jedno z najbardziej ambitnych wyzwań stojących przed zjednoczoną Europą. Plan Komisji Europejskiej zakłada powstrzymanie zmiany klimatu, degradacji środowiska oraz bardziej efektywne wykorzystanie zasobów dzięki przejściu na czystą gospodarkę o obiegu zamkniętym.

  W konkursie mogą uczestniczyć osoby w wieku 15-21 lat. Jego najważniejszym celem jest inspirowanie działań i postaw na rzecz powstrzymania zmian klimatu i degradacji środowiska w Unii Europejskiej. – Malarstwo i grafika zawsze były wyrazistymi środkami artystycznego komentarza do rzeczywistości. Chcemy aby nasz konkurs, w którym twórcami są młodzi artyści, stał się głośnym krzykiem w sprawie zagrożeń związanych z klimatem i przyszłością Ziemi – mówi Aleksander Kuberski – dyrektor Państwowego Liceum Plastycznego im. Erica Mendelsohna w Olsztynie, współorganizator konkursu.

  O wyborze laureata Nagrody Głównej zdecyduje Jury w składzie: Marcin Kot Bastkowski (dyrektor WAMA Film Festival, przewodniczący jury), Aleksander Kuberski (dyrektor Państwowego Liceum Plastycznego im. Erica Mendelsohna w Olsztynie), Bartosz Świątecki (malarz, pedagog) oraz Bartłomiej Balcerzyk (przedstawiciel Komisji Europejskiej). Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 10 października podczas ceremonii finałowej 7. edycji WAMA Film Festival w Olsztynie. Zwycięzca otrzyma nagrodę finansową w wysokości 2000 zł.

  Prace konkursowe wraz z formularzem zgłoszeniowym można przesyłać do 2 października br. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

  Państwowe Liceum Plastyczne im. Erica Mendelsohna w Olsztynie
  ul. Partyzantów 85
  10-402 Olsztyn
  z dopiskiem „EKOLOGICZNY NIEŁAD CZY (EUROPEJSKI) ZIELONY ŁAD”

  Szczegółowy regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się poniżej:

  Organizatorami konkursu są Instytut KOSMOPOLIS Fundacja Nauki, Kultury i Edukacji, Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce oraz Państwowe Liceum Plastyczne im. Erica Mendelsohna w Olsztynie.

  Tegoroczny festiwal odbędzie się w dniach 6-10 października br. w Olsztynie.

  *****

  Organizatorem WAMA Film Festival jest Instytut KOSMOPOLIS Fundacja Nauki, Kultury i Edukacji w Olsztynie. Producentem festiwalu jest Stowarzyszenie FILMFORUM.

  Głównym mecenasem wydarzenia jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a głównym współorganizatorem: Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.

  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

  Festiwal współfinansują: Komisja Europejska oraz Polski Instytut Sztuki Filmowej.

  Partnerami organizacyjnymi festiwalu są: MULTIKINO S.A., Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie, Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie, Centrum Polsko-Francuskie w Olsztynie, Państwowe Liceum Plastyczne im. Erica Mendelsohna w Olsztynie oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie.

  Partnerem logistycznym festiwalu jest Auto Idea Sp. z o.o. – Autoryzowany Dealer Mercedes-Benz, a partnerem technologicznym BEIKS BiK Machulski.

  Towarzyszące Festiwalowi działania edukacyjne wspierają: Program Unii Europejskiej ERASMUS+, Narodowe Centrum Kultury, Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży oraz Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży.

  Program wydarzeń branżowych w ramach cyklu „INTERFILMLAB 4.0” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.