Przejdź do treści

EDUKACJA

  EDUKACJA 2022

  Podczas WAMA Film Festival zostaną przeprowadzone cykle warsztatowe, przeznaczone zarówno dla początkujących amatorów sztuki filmowej, jak i profesjonalistów.

  INTERFILMLAB 6.0

  Na międzynarodowych warsztatach dowiesz się, jak promować i sprzedawać własne dokonania twórcze na międzynarodowym rynku filmowym …

  Polsko-Ukraińskie Warsztaty Filmowe

  Głównym tematem projektu będzie wspólne odkrywanie podobieństw i różnic kulturowych Polski i Ukrainy …

  Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
  Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
  – państwowego funduszu celowego.