ECHOES – Exploring the Cultural Heritage Origins

ECHOES – Exploring the Cultural Heritage Origins of the European Societies

ECHOES to inicjatywa zaprojektowana przez młodzież z Europy Środkowo-Wschodniej w celu skierowania uwagi europejskich odbiorców na unikalność wielokulturowej historii Warmii i Mazur – wyjątkowego obszaru, gdzie wypracowane mechanizmy społeczne w zakresie pokojowej koegzystencji różnorodnych mniejszości kulturowych i etnicznych, mogą stanowić ważny materiał dla promowania dialogu międzykulturowego w Europie. Głównym celem, jaki przyświeca projektowi będzie realizacja warsztatów fotograficznych i filmowych w unikalnym, oryginalnym otoczeniu kulturowym, które pozwoli na twórcze wykorzystanie potencjału nieodkrytych i nieznanych przestrzeni tego regionu w gronie młodzieży pochodzącej z krajów, których losy splatają się wokół skomplikowanej historii Warmii i Mazur (Białoruś, Litwa, Polska, Ukraina). Udział w praktycznych warsztatach filmowych zaktywizuje młodzież do wnikliwych analiz społecznych, obserwacji oraz samodzielnych, kreatywnych działań artystycznych. W wyniku projektu powstaną cykle fotograficzne i krótkie etiudy filmowe, których celem będzie artystyczna interpretacja wybranych wątków z historii Warmii i Mazur.

Termin:
7-13 października 2019 r.

Uczestnicy:
Wiek: 18-30 lat
Doświadczenie: niewymagane
Czytaj więcej

Organizator:
Fundacja na Rzecz Niematerialnego Dziedzictwa Kultury w Polsce

Partnerzy:
Social Film Studio (Białoruś)
CINEMAHALL INGO (Ukraina)
Asociacija TAVO EUROPA (Litwa)

Projekt „ECHOES – Exploring the Cultural Heritage Origins of the European Societies” jest współfinansowany ze środków Programu Unii Europejskiej ERASMUS+.

Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Olsztyn.