Przejdź do treści

CEREMONIA

  8 października 2021 | 15:30

  Konkurs Filmów Krótkich
  WAMA Film Festival 2021

  PROJEKCJA I

  MULTIKINO
  ul. Tuwima 26, Olsztyn


  Joanna wraca do rodzinnej wioski na pogrzeb ojca. Jeszcze tej samej nocy w rodzinie wybucha awantura – kobieta postanawia spełnić marzenie ojca o świeckim pochówku, na co kategorycznie nie zgadza się jej matka. Joanna, chcąc osiągnąć swój cel, zaczyna poznawać prawdę o zmarłym ojcu. A wraz z nią odkrywa szokujące fakty z życia swoich rodziców.

  Joanna returns to her home village to attend her father’s funeral. On the same night a fight breaks out in the family – the woman decides to fulfill her father’s wish for a secular burial, to which her mother categorically refuses. In order to achieve her goal, Joanna starts to learn more about her dead father. Along with it she discovers shocking facts about her parents’ life.

  CEREMONIA

  THE CEREMONY

  Polska, 2021
  26 min

  reżyseria | directed by
  Tadeusz Kabicz

  scenariusz | written by
  Tadeusz Kabicz

  zdjęcia | director of photography
  Marcin Szołtysek

  obsada | cast
  Monika Pikuła, Katarzyna Gniewkowska, Krystian Pesta

  montaż | edited by
  Alan Zejer

  produkcja | produced by
  Studio Munka-SFP

  Absolwent Reżyserii w Szkole Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach. Studiował filologię polską i wiedzę o kulturze na Uniwersytecie Warszawskim. Jest producentem i autorem niezależnego filmu dokumentalnego „Zamek”. Od lat prowadzi warsztaty teatralne i filmowe dla młodzieży, pracuje także w branży reklamowej. Jest członkiem Stowarzyszenia Filmowców Polskich. W 2019 roku pełnił obowiązki dyrektora studia filmowego Arterion w Łodzi.

  Graduate of Directing at the Krzysztof Kieślowski Film School in Katowice. He studied Polish philology and cultural studies at Warsaw University. He is a producer and author of an independent documentary „The Castle”. For years he has been running theater and film workshops for young people, he also works in advertising. He is a member of the Polish Filmmakers Association. In 2019 he served as director of Arterion film studio in Łódź.

  Tadeusz Kabicz