Przejdź do treści

8 października 2021 | 15:30

Konkurs Filmów Krótkich
WAMA Film Festival 2021

PROJEKCJA I

MULTIKINO
ul. Tuwima 26, Olsztyn


Joanna wraca do rodzinnej wioski na pogrzeb ojca. Jeszcze tej samej nocy w rodzinie wybucha awantura – kobieta postanawia spełnić marzenie ojca o świeckim pochówku, na co kategorycznie nie zgadza się jej matka. Joanna, chcąc osiągnąć swój cel, zaczyna poznawać prawdę o zmarłym ojcu. A wraz z nią odkrywa szokujące fakty z życia swoich rodziców.

Joanna returns to her home village to attend her father’s funeral. On the same night a fight breaks out in the family – the woman decides to fulfill her father’s wish for a secular burial, to which her mother categorically refuses. In order to achieve her goal, Joanna starts to learn more about her dead father. Along with it she discovers shocking facts about her parents’ life.

CEREMONIA

THE CEREMONY

Polska, 2021
26 min

reżyseria | directed by
Tadeusz Kabicz

scenariusz | written by
Tadeusz Kabicz

zdjęcia | director of photography
Marcin Szołtysek

obsada | cast
Monika Pikuła, Katarzyna Gniewkowska, Krystian Pesta

montaż | edited by
Alan Zejer

produkcja | produced by
Studio Munka-SFP

Absolwent Reżyserii w Szkole Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach. Studiował filologię polską i wiedzę o kulturze na Uniwersytecie Warszawskim. Jest producentem i autorem niezależnego filmu dokumentalnego „Zamek”. Od lat prowadzi warsztaty teatralne i filmowe dla młodzieży, pracuje także w branży reklamowej. Jest członkiem Stowarzyszenia Filmowców Polskich. W 2019 roku pełnił obowiązki dyrektora studia filmowego Arterion w Łodzi.

Graduate of Directing at the Krzysztof Kieślowski Film School in Katowice. He studied Polish philology and cultural studies at Warsaw University. He is a producer and author of an independent documentary „The Castle”. For years he has been running theater and film workshops for young people, he also works in advertising. He is a member of the Polish Filmmakers Association. In 2019 he served as director of Arterion film studio in Łódź.

Tadeusz Kabicz