GOŚCIE

Anna Mucha

członek jury konkursu głównego
wykładowca międzynarodowych warsztatów filmowych

Joanna Sławińska

członek jury konkursu głównego
wykładowca międzynarodowych warsztatów filmowych

Piotr Trzaskalski

przewodniczący jury konkursu filmów krótkich
wykładowca międzynarodowych warsztatów filmowych

Kuba Mikurda

członek jury konkursu filmów krótkich
wykładowca międzynarodowych warsztatów filmowych