Przejdź do treści

AdVenture – Youth Adventure in Social Advertising

  AdVenture – Youth Adventure in Social Advertising

  międzynarodowy program edukacji filmowej młodzieży

  Zadaniem przedsięwzięcia będzie przeprowadzenie cyklu działań z zakresu edukacji filmowej zwieńczonych realizacją filmowych reklam społecznych. Projekt umożliwi młodzieży z czterech krajów europejskich nawiązanie wzajemnych kontaktów, poznanie kultur swoich krajów oraz analizę problemów społecznych, z którymi borykają się poszczególne państwa uczestniczące w projekcie.

  Udział w praktycznych warsztatach filmowych zaktywizuje młodzież do wnikliwych analiz społecznych, obserwacji oraz samodzielnych, kreatywnych działań artystycznych. W trakcie WAMA Film Festival uczestnicy zrealizują samodzielnie krótkie, filmowe reklamy propagujące pozytywne postawy i rozwiązania wobec analizowanych problemów społecznych. Udział w projekcie umożliwi uczestnikom nie tylko rozwijanie umiejętności w dziedzinach, które stanowią ich pasje i przedmiot zainteresowań, ale także poznanie zagadnień i obszarów tematycznych istotnych dla społeczeństwa – odkrywanie nowych kultur, zwyczajów i stylów życia.

  Celem warsztatów jest:

  • edukacja artystyczna młodzieży;
  • budowanie wrażliwości społecznej młodych ludzi;
  • kreowanie za pomocą działalności kulturalnej pozytywnych wzorców wśród młodzieży, w szczególności w środowiskach zagrożonych wykluczeniem lub marginalizacją społeczną;
  • stworzenie młodzieży z Polski, Francji, Litwy i Ukrainy możliwości do nawiązania wzajemnych kontaktów oraz poznania kultur swoich krajów;
  • zwiększenie roli kultury w procesie edukacji i przygotowania młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym oraz świadomego odbioru produktów kultury;
  • wspieranie rozwoju twórczości filmowej;
  • upowszechnianie nowoczesnych metod edukacji kulturalnej.

  Warsztaty odbędą się w dniach 8-14 października 2018 r. W programie weźmie udział młodzież z Polski, Francji, Litwy, i Ukrainy w wieku od 18 do 30 lat.

  Organizator:
  Instytut KOSMOPOLIS Fundacja Nauki, Kultury i Edukacji

  Partnerzy:
  KINOGRAPHE (Francja)
  MENO AVILYS (Litwa)
  CINEMAHALL INGO (Ukraina)

  Projekt „AdVenture – Youth Adventure in Social Advertising” jest współfinansowany ze środków Programu Unii Europejskiej ERASMUS+
  Project number: 2018-1-PL01-KA105-050438