Przejdź do treści

NABÓR FILMÓW DO KONKURSÓW

Termin zgłoszeń mija 27 sierpnia 2022 r.

Zgłoszenie filmu do udziału w Festiwalu odbywa się w następujący sposób:

 • Należy dokładnie wypełnić znajdujący się poniżej Formularz Zgłoszenia Filmu.
 • Po wypełnieniu i wysłaniu Formularza, wygenerowany plik PDF zostanie dostarczony na adres e-mail podany w Formularzu (wiadomość jest generowana automatycznie – jeśli nie pojawi się w skrzynce w ciągu kilku minut, prosimy o sprawdzenie folderu SPAM).
 • Na etapie naboru filmów do Konkursu nie jest wymagane złożenie jakichkolwiek dokumentów w formie papierowej.
 • W przypadku zakwalifikowania filmu do Konkursu, Zgłaszający musi wydrukować i podpisać Formularz Zgłoszenia Filmu oraz dostarczyć go w formie papierowej wraz z kopią emisyjną filmu na adres:
  Stowarzyszenie FILMFORUM
  ul. gen. Władysława Andersa 35,
  00-159 Warszawa
  z dopiskiem: „WAMA Film Festival 2022”

Informacje na temat wyników prac komisji będą opublikowane na stronie internetowej WAMA Film Festival do dnia 12 września 2022 r.

REGULAMIN KONKURSÓW FILMOWYCH WAMA FILM FESTIVAL 2022

  FORMULARZ ZGŁOSZENIA FILMU


  Zaproszenia i informacje przesyłane droga mailową:

  taknie