Przejdź do treści

KONTAKT DLA MEDIÓW

Weronika Skwarzec

Rzeczniczka Prasowa WAMA Film Festival w Olsztynie

tel.: +48 506 668 864
e-mail: weronika.skwarzec@kosmopolis.plDofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
– państwowego funduszu celowego.