Przejdź do treści

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  Uwaga! Termin zgłoszeń na Warsztaty mija 15 września 2022 r.

  DANE ZGŁASZAJĄCEGO

  Dane osoby wypełniającej zgłoszenie:
  (w przypadku Uczestników niepełnoletnich zgłoszenie wypełniają prawni opiekunowie!)

  Imię:

  Nazwisko:

  Telefon:

  Adres e-mail:

  (na ten adres zostanie wysłany wygenerowany automatycznie plik PDF karty zgłoszeniowej)

  DANE UCZESTNIKA

  Imię:

  Nazwisko:

  Adres e-mail:

  Telefon:

  Data urodzenia: (DD.MM.YYYY)

  Miasto zamieszkania:

  Poziom znajomości języków:
  angielski
  polski
  ukraiński
  rosyjski

  Proszę o rezerwację bezpłatnych noclegów w dniach 1-9 października 2022 r.:

  DOŚWIADCZENIE FILMOWE

  Preferowany kierunek zainteresowań:

  Czy materiały audiowizualne współrealizowane przez Ciebie miały pokazy publiczne?

  Jaki charakter miały współrealizowane przez Ciebie projekty audiowizualne?

  Jakiej długości przeważnie były projekty współrealizowane przez Ciebie?

  Jaka jest ogólna ilość projektów filmowych współrealizowanych przez Ciebie?

  Jaki jest ogólny czas Twojej aktywności związanej z filmem?

  Kilka słów o sobie:
  limit znaków: 0/500

  Dodatkowe informacje:
  (Alergie, dieta, specjalne potrzeby)
  limit znaków: 0/300

  Pomysł na scenariusz krótkometrażowej formy filmowej:
  limit znaków: 0/800


  "Potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem Polsko-Ukraińskich Warsztatów Filmowych im. Krystiana Dulewicza."

  Zaproszenia i informacje przesyłane droga mailową:
  "Wyrażam zgodę na otrzymywanie na adresy elektroniczne wskazane w niniejszym formularzu lub nowe adresy wskazane w terminie późniejszym, comiesięcznych zaproszeń i informacji o imprezach, konkursach, warsztatach, festiwalach, przeglądach filmowych w Polsce i na świecie oraz innych projektach edukacyjno-kulturalnych realizowanych przez Organizatora oraz jego bezpośrednich partnerów (przesyłane treści nie stanowią informacji handlowych)."