Polsko-Ukraińskie Warsztaty Filmowe w Olsztynie

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  Uwaga! Termin zgłoszeń na Warsztaty mija 20 września 2021 r.

  DANE ZGŁASZAJĄCEGO

  Dane osoby wypełniającej zgłoszenie:
  (w przypadku Uczestników niepełnoletnich zgłoszenie wypełniają prawni opiekunowie!)

  Imię:

  Nazwisko:

  Telefon:

  Adres e-mail:

  /na ten adres zostanie wysłany wygenerowany automatycznie plik PDF karty zgłoszeniowej/

  DANE UCZESTNIKA

  Imię:

  Nazwisko:

  Adres e-mail:

  Telefon:

  Data urodzenia: (DD.MM.YYYY)

  Miasto zamieszkania:

  Poziom znajomości języków w skali od 1 do 5 (1-niski, 5-wysoki):
  angielski 12345
  polski 12345
  ukraiński12345
  rosyjski 12345
  inny 12345

  Proszę o rezerwację bezpłatnych noclegów w dniach 3-10 października 2021 r.:
  taknie

  DOŚWIADCZENIE FILMOWE

  Preferowany kierunek zainteresowań:
  reżyseria filmowascenopisarstworealizacja obrazumontażdziennikarstwoorganizacja produkcjiaktorstwo

  Czy materiały audiowizualne współrealizowane przez Ciebie miały pokazy publiczne?
  taknie

  Jaki charakter miały współrealizowane przeze Ciebie projekty audiowizualne?
  amatorskiedukacyjnyprofesjonalny

  Jakiej długości przeważnie były projekty współrealizowane przez Ciebie?
  powyżej 60 min.powyżej 30 min.powyżej 10 min.mniej niż 10 min.

  Jaka jest ogólna ilość projektów filmowych współrealizowanych przez Ciebie?

  Jaki jest ogólny czas Twojej aktywności związanej z filmem?

  Kilka słów o sobie:
  limit znaków: 0/1000

  Pomysł na scenariusz krótkometrażowej formy filmowej:
  limit znaków: 0/1800


  "Potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem Polsko-Ukraińskich Warsztatów Filmowych w Olsztynie ."

  Zaproszenia i informacje przesyłane droga mailową:
  "Wyrażam zgodę na otrzymywanie na adresy elektroniczne wskazane w niniejszym formularzu lub nowe adresy wskazane w terminie późniejszym, comiesięcznych zaproszeń i informacji o imprezach, konkursach, warsztatach, festiwalach, przeglądach filmowych w Polsce i na świecie oraz innych projektach edukacyjno-kulturalnych realizowanych przez Organizatora (Instytut KOSMOPOLIS) oraz jego bezpośrednich partnerów (przesyłane treści nie stanowią informacji handlowych)."

  taknie