Przejdź do treści

EDUKACJA

Podczas WAMA Film Festival zostaną przeprowadzone cykle warsztatowe, przeznaczone zarówno dla początkujących amatorów sztuki filmowej, jak i profesjonalistów.


INTERFILMLAB 6.0

Na międzynarodowych warsztatach dowiesz się, jak promować i sprzedawać własne dokonania twórcze na międzynarodowym rynku filmowym.

Polsko-Ukraińskie Warsztaty Filmowe

Głównym tematem projektu będzie wspólne odkrywanie podobieństw i różnic kulturowych Polski i Ukrainy.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
– państwowego funduszu celowego.